"Wij helpen u graag met vragen over geldzaken, bewindvoering, budgetbeheer en PGB beheer"

Promo
 •  
 •  
 •  

Extra informatie over bewindvoering, budget- en PGB beheer

Hieronder treft u een overzicht aan met links van sites waarop u extra informatie kunt vinden wanneer u hulp nodig heeft bij uw geldzaken of schulden. Daarnaast vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over bewindvoering, budgetbeheer en PGB beheer en de dienstverlening door Reintjes Bewinvoering.

Handige links voor hulp bij geldzaken en schulden en beheer van budget

De website van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden
De website van Justitie
UWV
Smart FMS
Folders autoriteit financiele markten (AFM)
Ministerie van Justitie inzake Bewind, Curatele en Mentorschap
Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK)
Het Juridisch loket
Nibud
Persoonsgebonden budget (PGB)
Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
Bijzondere bijstand bewindvoerder
Postbus 51
ABN AMRO

Meest gestelde vragen over bewindvoering, budgetbeheer en PGB beheer

Vraag: Voor wie is budgetbeheer bedoeld?
Antwoord: Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan iemand anders. Afspraken die gemaakt worden zijn niet vrijblijvend. Met budgetbeheer worden uw vaste lasten op tijd voldaan, hiermee worden uw geldzaken op tijd en netjes geregeld.

Vraag: Voor wie is bewindvoering (beschermingsbewind) bedoeld?
Antwoord: Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiële zaken te behartigen door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie. Om te voorkomen dat dit leidt tot een schulden-situatie, kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Ook als er schulden zijn kan er een bewindvoerder worden aangesteld. Deze benoeming van een bewindvoerder kan alleen door de kantonrechter worden gedaan.

Vraag: Wie kan er bewindvoering aanvragen?
Antwoord: Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen, ook de partner en familieleden tot in de vierde graad
kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouder(s), grootouder(s), kind(eren) en kleinkind(eren), broer(s),
zuster(s), neven, nichten en ook oom(s) en tante(s). Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering
aanvragen, in bijzondere gevallen kan ook de officier van justitie een verzoek indienen.

Vraag: Aan wie moet het verzoek voor onder bewindstelling gericht worden?
Antwoord: Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gedaan bij de rechtbank, sector kanton in het arrondissement waar de persoon, voor wie het beschermingsbewind is bedoeld, woont.

Vraag: Komt iemand altijd volledig onder bewind?
Antwoord: Het is niet altijd noodzakelijk om iemand volledig onder bewind te stellen, het kan ook zijn dat er een bewindvoerder wordt aangewezen over een deel van de middelen. Ook hierin bepaalt de kantonrechter wat van het vermogen onder bewind wordt gesteld. In de aanvraag moet dan precies worden aangegeven om welk deel het zal gaan.

Vraag: Hoe kan ik nagaan of Reintjes Bewindvoering een betrouwbare organisatie is?
Antwoord: Voor iedere cliënt waarover het bewind is uitgesproken moet Reintjes Bewindvoering verantwoording afleggen aan de rechter. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat het vermogen van u in goede handen is.

Vraag: Waar zorgt Reintjes Bewindvoering voor wanneer iemand onder bewind staat?
Antwoord: Wanneer iemand bij Reintjes Bewindvoering onder bewind staat, zorgen wij voor het:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Opstellen van een huishoudelijk budget
 • Inwinnen van informatie bij diverse relevante instanties / instellingen
 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
 • Openen van bankrekening(en)
 • Aanvragen van huursubsidie
 • Aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )
 • Doorbetalen van de vaste lasten
 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan
 • Verwerken van post en tevens het doorsturen van de post.
 • Informeren en adviseren bij juridische zaken
 • Opstellen van de jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

Vraag: Wat kan Reintjes Bewindvoering betekenen wanneer iemand schulden heeft?
Antwoord: Beschermingsbewindvoerders zijn niet verantwoordelijk voor het oplossen van schulden. Voor de schulden zal er door Reintjes Bewindvoering een gespecialiseerde schuldhulpverlener ingeschakeld worden.

Vraag: Waar zorgt Reintjes Bewindvoering voor bij budgetbeheer ?
Antwoord: Wij verzorgen bij budgetbeheer o.a. het:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Opstellen van een huishoudelijk budget
 • Inwinnen van informatie bij diverse relevante instanties / instellingen
 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
 • Openen van bankrekening(en)
 • Aanvragen van huursubsidie
 • Aanvragen van kwijtschelding van lokale belastingen
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )
 • Doorbetalen van de vaste lasten
 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan

Vraag: Wat zorgt Reintjes Bewindvoering voor bij PGB beheer ?
Antwoord: Wij verzorgen bij PGB beheer o.a. het:

 

 • Openen van een bankrekening;
 • controleren facturen en overdracht svb;
 • Uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan.

 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

 

Indien u ontevreden bent en een klacht wilt melden kunt u de klachten procedure schriftelijk bij ons opvragen.